Man får ta tag i ett barn

Nytt inläggDet goda samhället. Utdrag:

Jag har hört och läst dessa historier ett antal gånger nu; historier om hur vuxna gör i alla hänseenden fullt normala ingripanden mot störande barn, för att sedan bli prisgivna åt en fullständigt sinnesrubbad norm om att barn är små gudar som tagit mark, eller i vart fall vår variant av indiska kor.

Traditionen som grundackord för individualitet

Ny artikelDet goda samhället. Utdrag:

Traditionen lär var och en vem man är och vad man förväntas göra, deklarerar Tevje inledningsvis med eftertryck. Med det sagt, finns det ingenting som hindrar att traditionen stegvis ändras, vilket efterföljande händelseförlopp visar. Tevje lever i en brytningstid och står med en fot i vardera läger – precis som Marc Chagall, den främste avbildaren av livet i den judiska byn i Östeuropa; tradition och magi å ena sidan, modernitet å andra sidan. Poängen är dock att traditionen finns där som det ramverk som tusentals år av överlåten erfarenhet, religion och världsbild utgör. Individen blir genom sin blotta födsel en del av den, som hon sedan kan välja att föra vidare, bitvis modifiera, eller rentav förkasta.

Människokontrollens diskurs

Efter ett längre skrivuppehåll kommer här ett inlägg på Det goda samhället. Utdrag:

”Få tycks reflektera över att det – för att använda pressens egen vokabulär – snarare är distributionen än innehållet som har revolutionerats, i och med de sociala mediernas spridning av sådant som tidigare förblev muntligt och privat. Ännu färre verkar bekymra sig över hur den nyvunna möjligheten att frimodigt sprida information och åsikter leder till ängslighet och åsiktskontroll. Någon borde skriva boken Le discours du contrôle de l’homme.”