Söndringsideologin, kulturkampen och Allmänna arvsfonden

Det goda samhället. Utdrag:

”Jag tror nämligen att det för oss kritiker av tingens ordning är läge att mynta ett nytt begrepp för att fånga vad det handlar om, som inte är knutet till de gamla kategorierna höger-vänster. Besattheten av rättigheter utan hänsyn till balansräkningens tillgångssida, all identitetspolitik in absurdum, det sekteristiska förhållningssättet till politik, hyllningen av det barnsliga och pubertala, avskyn av Väst och stödet till det västerländska samhällets fiender – allt detta har ju en sak gemensamt: det antingen leder eller syftar till att bryta sönder den överbryggande samhällsgemenskapen.”

Folkvandringstid?

InläggDet goda samhället. Utdrag:

”När sedan de barn som föds av utrikesfödda föräldrar vägs in, och man även ser till befolkningens kulturella sammansättning i stort, är det tydligt att Sverige år 2060 kommer att vara ett land där den svenska befolkningen i kulturell bemärkelse (här inkluderar jag alla regionala identiteter och inhemska minoritetsfolk) är i mindretal. De största grupperna som sorterar under den allt mer missvisande samlingsbeteckningen ‘invandrare’ kommer med all sannolikhet att härstamma från arabvärlden, sydvästra Asien och östra Afrika.”

Är ansträngning någonting fult?

Nytt inägg på DGS här. Utdrag:

”Faktum är att den klassiska vänstern har mycket gemensamt med de amerikanska idealen om flit och framgång, minus fördelningspolitiken, förstås. Förakt för arbete och uppkomlingar har snarare varit den gamla adelns kännetecken. Detta borde dagens så kallade vänster begrunda under någon paus mellan utspelen om hur det ska bli så attraktivt som möjligt att slå dank.”