Finns det endast snälla men menlösa barn?

Text med vissa kopplingar till juletid på Det goda samhället. Utdrag:

”Jag vågar påstå att ingenting har förändrat svensk handelsrätt så mycket under de senaste årtiondena som lagstiftningsivern när det gäller konsumenters rättigheter. Skillnaderna mellan vad man exempelvis som företagare med enskild firma och vad man som privatperson har rätt till blir allt större, ibland med näst intill absurda följder. Konsumenten är en person som förutsätts vara svag och oförmögen att ta hand om sig själv.”

Del tre i ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt” är utgiven

Merit Wager har nu kommit ut med tredje delen i bokserien där berättelser från anställda på Migrationsverket återges. Boken finns i mjukband och som e-bok, och kan köpas här via Mummelförlagets hemsida. Rapporterna från Migrationsverkets personal, vilka Merit Wager har sammanställt under flera års tid, ger inblickar i en verksamhet i förfall. Dessa inblickar kan också öka förståelsen för hur dagens prekära läge har kunnat bli verklighet.

Jag har för egen del bidragit med förordet.