Folkvandringstid?

InläggDet goda samhället. Utdrag:

”När sedan de barn som föds av utrikesfödda föräldrar vägs in, och man även ser till befolkningens kulturella sammansättning i stort, är det tydligt att Sverige år 2060 kommer att vara ett land där den svenska befolkningen i kulturell bemärkelse (här inkluderar jag alla regionala identiteter och inhemska minoritetsfolk) är i mindretal. De största grupperna som sorterar under den allt mer missvisande samlingsbeteckningen ‘invandrare’ kommer med all sannolikhet att härstamma från arabvärlden, sydvästra Asien och östra Afrika.”