Frommare kan ingen vara – bokutgivning på gång

Till midsommar 2014 beräknas min debattbok ”Frommare kan ingen vara” komma ut i handeln. Här följer utkastet till bokens omslagstext:

”I texter som blandar essäformen med vetenskaplig metod och politisk pamflett trycker författaren på flera ömma punkter i svenskt samhällsliv. Då och då sker det utifrån egna erfarenheter från politikens och juridikens områden. Vanligt folk som går till tingsrätten för att söka rätt blir ruinerade vid förlust. Tonåringar som har haft helt ömsesidiga sexuella relationer med något yngre tonåringar blir dömda som sexualförbrytare. Svenska skolan låter sig styras av intellektuella vandaler. Sjukskrivning beror ibland på att man skäms eller är sur på chefen. 

Ett särskilt inledande kapitel viks åt de sektliknande villkoren för debatt som etablissemanget gör allt för att vidmakthålla. Vidare får frågor om invandring och påstådd rasism ett extra stort utrymme, liksom ett tema som är gemensamt för flera av texterna: den svenska välfärdsnationalismen och det fromhetssökande förhållningssättet i flera viktiga samhällsfrågor.”

Mer information kommer att läggas upp på denna sida inom de närmsta veckorna.