Det förädlande motståndet

InläggDet goda samhället om hur mänsklig uppfinningsförmåga och kulturella vinningar tycks förutsätta en motkraft i form av regelverk eller tradition, eller – rentav – ett visst mått av förtryck.