Tre Youtube-klipp

Antalet skrivna debattinlägg har minskat de senaste två månaderna på grund av arbetet inför, under och efter Medborgerlig Samlings partistämma i Göteborg 21-23 april 2017. Tre Youtube-klipp kan jag i alla fall länka till även här, varav två är från stämman: