De politiska utrensningarna hos facket

Här återfinns krönika i Nyheter Idag. Utdrag:

”Förhållandena i Sverige är dessutom säregna. Genom lagstiftningen har fackföreningarna fått makten att avgöra om jag, förutsatt att jag vill gå med i klubben, ska få ett förstärkt civilrättsligt skydd i förhållande till min arbetsgivare. Dessa privilegier håller de hårt i och skriker som stuckna fackpampar om någon borgerlig politiker vill röra ett kommatecken i medbestämmandelagen. Med makt följer dock ansvar. Frågan är om staten, som har ett ansvar att följa Europakonventionen, kan tillåta att facket beter sig som en intrigerande frimärkssamlarklubb (eller rojalistförening, för att ta Transports exempel) bara för att det råkar passa för stunden. Fackpamparna leker faktiskt med enskilda personers civila rättigheter, inte bara med rätten att vara medlem i klubben.”